Alternative Medicine Centers in Dadar East, Mumbai

Bharatiya Sanskriti Darshan Trust Ayurveda Hospital & Research Centre

Bharatiya Sanskriti Darshan Trust Ayurveda Hospital & Research Centre

172, Naigaon Cross Road, Mumbai Marathi Grantha Sangrahalaya Next to Sharada Cinema, Dadar East, Mumbai, Maharashtra - 400014