Alternative Medicine Centers in Ghatkopar East, Mumbai

Dr. Prafull Vijayakars Predictive Homoeopathy Clinic

Dr. Prafull Vijayakars Predictive Homoeopathy Clinic

B / 4, Shanti Kunj, Jawahar Road, Near Shiv Sagar Hotel, Ghatkopar (E), Mumbai, Maharashtra - 400077

Predictive Homeopathy

Predictive Homeopathy

B/4, Shanti Kunj, Jawahar Road, Near Shiv Sagar Hotel, Ghatkopar East, Mumbai, Maharashtra - 400077

Tara Homeopathy Clinic

Tara Homeopathy Clinic

6, Shanti Kunj, 1st Floor, A wing, Above Shiv Sagar Hotal, Station Road, Ghatkopar (East), Mumbai, Maharashtra - 400077

Celestial Acupuncture & Healing Centre

Celestial Acupuncture & Healing Centre

Gandhi Market, 1st Floor, M.G. Road, Ghatkopar (E), Mumbai, Maharashtra - 400077

Dr. Praful Barvalias Homeopathic Centre

Dr. Praful Barvalias Homeopathic Centre

1 / Shalibhadra Society, Near Popular Hotel, 248 Hingwala Lane Extn, Ghatkopar East, Mumbai, Maharashtra - 400077