Alternative Medicine Centers in Karaikal, Pondicherry

Herbocare Hospital

Herbocare Hospital

Plot # 8, Dhanavel Illam, Mariyam Avenue, Near Murugaram Theater, Thirunallar Road, Karaikal, Pondicherry, Pondicherry - 609602

Piles Clinic

Piles Clinic

P.K. Salai, Kilinjalmedu, Karaikal, Pondicherry, Pondicherry - 609602